Hvis en masteroppgave skal være et forskningsarbeid, må det også være forskerkompetanse i vurderingen

Vi har tusen mastergradsprogrammer i Norge. Det er vanskelig å finne nok folk med forskerkompetanse til å vurdere alle oppgavene, også med tanke på plagiat og forskningsetikk, skriver Thomas Dahl.