Hvis Storbritannia ikke blir del av EUs forskningsprogram, har de plan b klar

Men flere forskere tror ikke britisk forskning vil klare seg særlig godt utenfor EUs forskningsprogram, Horisont Europa.