Hvor skal pengene til å gjenreise Nesna komme fra? Svaret er enkelt.

Nord fikk overført 130 millioner fra eieren for videre drift av campus Nesna. Da Nord ikke lenger så seg villig til å drive høyere utdanning på Nesna, burde pengene blitt betalt tilbake.