Lønnsoppgjøret i fjor: Mest generelt tillegg hos Akademikerne

Unio ønsker å samarbeide med Akademikerne, men et vesentlig skille er synet på hvordan lønnstillegg skal fordeles. Men hvor stor forskjell er det egentlig i praksis?