Lønnsoppgjøret i fjor: Mest generelt tillegg hos Akademikerne
LUKK
Annonse
Annonse

Lønnsoppgjøret i fjor: Mest generelt tillegg hos Akademikerne

Av Lina Christensen og Asle Olav Rønning

Publisert 23. mai 2022 kl. 15:39

Unio ønsker å samarbeide med Akademikerne, men et vesentlig skille er synet på hvordan lønnstillegg skal fordeles. Men hvor stor forskjell er det egentlig i praksis?

Natt til 24. mai er meklingsfristen for det statlige lønnsoppgjøret.

Da forhandlingene startet i april, avslørte Unio at de for første gang vil droppe LO og YS som forhandlingspartnere og i stedet søke samarbeid med Akademikerne i statsoppgjøret.

Men det er et vesentlig skille mellom Akademikerne og Unio: Hvordan pengene skal fordeles.

– Trynetillegg satt i system

Unio/LO/YS har operert med en kombinasjon av sentrale og lokale tillegg. Når de har fordelt deler av potten gjennom sentrale tillegg, betyr det at alle er sikret et generelt lønnstillegg. Akademikerne setter derimot av alt til lokale forhandlinger. Da sender medlemmene inn skriftlige lønnskrav til sine lokale tillitsvalgte, som forhandler om lønnsutviklingen med arbeidsgiveren.

Vanlige innvendinger mot å kun ha lokal lønnsdannelse har vært at det ikke sikrer alle medlemmer lønnsutvikling, og at det på sikt vil føre til lønnsforskjeller. Argumenter for lokal lønnsdannelse er at det gir større frihet til å ta lokale hensyn i forhandlingene.

– Lokale lønnsforhandlinger er trynetillegg satt i system, har for eksempel en NTL-tillitsvalgt ved UiO uttalt.

Forskerforum har gått gjennom protokollene fra de lokale lønnsforhandlingene ved de fem største universitetene i 2021.

Tendensen er faktisk at Akademikerne sørget for at mer av lønnen ble gitt som generelle tillegg, altså lønnstillegg som gis alle, enn Unio. For Unio-medlemmene ble en større andel av rammen fordelt som individuelle tillegg.

Generelle lønnstillegg også ved lokale lønnsforhandlinger

Protokollene fra fjorårets oppgjør viser at man kan være sikret et generelt lønnstillegg selv om rammen forhandles lokalt:

Det generelle tillegget som ble forhandlet fram sentralt gjennom Unio/LO/YS-avtalen var på 1,4 prosent. Det generelle tillegget som ble forhandlet fram lokalt gjennom Akademikerne-avtalen var høyere enn dette ved Oslomet, Universitetet i Bergen (UiB), UiT – Norges arktiske universitet og Universitetet i Oslo (UiO).

De eneste Akademikerne-medlemmene som ikke hadde høyere generelle tillegg, var ved NTNU: Der var det generelle tillegget som ble forhandlet fram lokalt gjennom Akademikerne-avtalen på 1,2 prosent, altså lavere enn det generelle tillegget i den sentrale Unio/LO/YS-avtalen.

Akademikerne

Akademikerne forhandler altså hele lønnspotten lokalt, men protokollene viser likevel at generelle tillegg var et viktig element også i Akademikernes oppgjør.

  • Oslomet: Her forhandlet Akademikerne fram et generelt lønnstillegg til alle medlemmer på 1,7 prosent og et gruppetillegg for alle i førstestillinger ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Resten ble fordelt som individuelle tillegg.
  • Universitetet i Bergen: Her ble det gitt et generelt tillegg på mellom 1,5 og 1,8 prosent. Resten ble fordelt individuelt. Det vil si at 40 prosent ble gitt som gruppevise tillegg og 60 prosent som individuelle tillegg.
  • NTNU: Akademikerne forhandlet fram et generelt tillegg på 1,2 prosent og resten som individuelle tillegg.
  • UiT – Norges arktiske universitet: Her ble det forhandlet fram et generelt tillegg på 2,3 prosent samt et kronetillegg på kr 3500 per år i hel stilling. Resten ble fordelt individuelt.
  • Universitetet i Oslo: Her ble det forhandlet fram et generelt tillegg på mellom 1,5 prosent og 2,4 prosent og resten individuelt.

Unio, LO og YS

I de sentrale lønnsforhandlingene i fjor ble Unio, LO og YS enig med staten som arbeidsgiver at lønnsoppgjøret skulle fordeles mellom et sentralt tillegg på 1,4 prosent og et lokalt tillegg på 1,8 prosent.

  • Oslomet, UiB, UiO og NTNU: Fire av de fem største universitetene valgte å fordele det lokale tillegget på 1,8 prosent som individuelle tillegg.
  • UiT: Her forhandlet Unio, LO og YS fram ulike gruppetillegg for ulike medlemmer, blant annet til stipendiater. 34,6 millioner kroner av totalt 41, 7 millioner kroner til fordeling lokalt ble gitt som individuelle tillegg.

Les også: