Åtte tips til høyere lønn

Nå er det tid for lokale forhandlinger. Ikke vær beskjeden, er rådet fra tillitsvalgte.