Åtte tips til høyere lønn
LUKK
Annonse
Annonse

Åtte tips til høyere lønn

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 12. august 2016 kl. 10:59

Nå er det tid for lokale forhandlinger. Ikke vær beskjeden, er rådet fra tillitsvalgte.

490132.jpg

– Det er ennå ikke for sent å ta lønnssamtalen med sjefen, men den bør tas i løpet av en måneds tid, sier Ole Jacob Sørensen.

758749.jpg

– Ta gjerne kontakt med tillitsvalgte hvis du er i tvil om argumentasjon og du trenger hjelp til hvordan man fyller ut skjema, sier Kristian Mollestad.

– Nå må folk sende inn godt begrunnede krav. De bør ikke være redde for å skryte av seg selv og få fram hva de faktisk gjør. Hvis de ikke forteller det i kravene sine, er det ingen som får vite om det, sier Kristian Mollestad, mangeårig hovedtillitsvalgt i Forskerforbundet ved Universitetet i Oslo.

SE LISTEN OVER TIPS TIL LOKALE FORHANDLINGER NEDERST I ARTIKKELEN!

Haster å sende inn krav

Fristen for å melde inn krav i årets lokale lønnsforhandlinger i staten er like om hjørnet. Fristen kan variere fra arbeidsplass til arbeidsplass. Ved UiO er fristen allerede 19. august. Sender du ikke inn lønnskrav er mulighetene til høyere lønn små. Om lag halvparten av lønnsveksten i årets tariffoppgjør skal fordeles gjennom lokale forhandlinger, dersom man er medlem av et Unio-, LO- eller YS-forbund.

– De som forhandler for deg må få gode begrunnelser. Du må ikke være beskjeden, sier Mollestad. – Samtidig må du ha realistiske forventninger. Uansett hvor gode krav du har, kan det hende at du ikke får dem oppfylt, legger han til.

– Nå begynner det å haste å sende inn krav, sier hovedtillitsvalgt Ole Jakob Sørensen ved Nord universitet.

– Vi skal ha oppgjøret i havn i løpet av oktober/november, så forberedelsene begynner veldig raskt nå.

Ta en lønnssamtale!

Sørensen anbefaler ansatte om å gå gjennom arbeidsplassens lønnspolitiske dokument og sette seg inn i hvilke kriterier for lønnsopprykk som gjelder for de ulike stillingsgruppene.

– Du må argumentere ut ifra kriteriene, og de kan variere litt avhengig av om du er teknisk-administrativt ansatt eller vitenskapelig ansatt, sier Sørensen. I tillegg anbefaler både han og Kristian Mollestad å ta en lønnssamtale med nærmeste leder.

– Lønnssamtale er noe du har krav på hvert år, og den samtalen er viktig å ta med nærmeste leder slik at du får signalisert noen tanker om lønnsforholdene til arbeidsgiver. Det er ennå ikke for sent å ta den samtalen, men det bør gjøres i løpet av en måneds tid, anbefaler Sørensen.

Fagforeningen prioriterer

Det kan også lønne seg å ta en prat med tillitsvalgte i forkant av lønnsforhandlingene.  I de lokale oppgjørene er det tillitsvalgte som samler inn lønnskravene og prioriterer dem. På andre siden av bordet sitter arbeidsgiver med sine prioriteringer. Dersom prioriteringene er de samme, er det godt nytt for den ansatte.

– Der hvor kravet kommer fra både arbeidsgiver og organisasjonene er det lettere å få gjennomslag fordi det er kjent på begge sider av bordet, sier Mollestad.

Samtidig innebærer det at fagforeningen kan ha egne prinsipielle prioriteringer som du bør sette deg inn i. Ved UiO vil de i år forsøke å prioritere undervisning.

– Vi ønsker å se særlig på undervisnings- og formidlingsinnsats, fordi vi vet at det har blitt nedprioritert ved UiO. Det betyr ikke at vi ikke ser på forskning, men vi vil ha et ekstra øye på undervisning og formidling. Det er viktig for lektorer og museumsansatte å se at det er flere sider som trekkes frem i lønnsforhandlingene, sier Mollestad.

Tillitvalgtes tips til å få høyere lønn:

  • Ta en lønnssamtale med sjefen om forventninger og ønsker. Be din nærmeste sjef om å fremme ditt krav.
  • Ta en samtale med tillitsvalgte for å få hjelp til argumentasjon.
  • Vær tydelig i ditt lønnskrav på hvorfor du fortjener høyere lønn.
  • Si fra til tillitsvalgte dersom du tror sjefen din ikke vil prioritere deg. Jo bedre forberedt de tillitsvalgte er, jo lettere er det for dem å forhandle for deg.
  • Argumenter ut fra arbeidsplassens lønnspolitiske kriterier.
  • Ikke vær beskjeden når du stiller krav, men ha realistiske forventninger til hva du får.
  • Hør med tillitsvalgte om fagforeningen har særskilte prioriteringer i årets oppgjør.
  • Det er ingenting som heter «ikke min tur i år». Alle år kan være din tur, om du har noe å vise til.

LES OGSÅ: