«Hvordan skal jeg, en introvert underviser, overleve i dette ekstroverte helvete?»

Som lærer på en skole eller et universitet er alles oppmerksomhet rettet mot deg. Er ikke lærere som programledere på TV? Vi må levere et show som overbeviser.