Utvalg vil kutte kraftig i tellekantene. Foreslår å fjerne belønning for publisering.

Ekspertutvalg vil kutte kraftig i tellekantene. – Forslaget om å redusere antallet indikatorer betydelig, er en radikal omveltning, sier Ola Borten Moe.