Hvorfor bruker alle Zoom? Hvorfor er vi så avhengige av kommersielle amerikanske tjenester?

For at forskningen skal være fri, må man også ha kontroll over infrastrukturen, skriver Lorenz Khazaleh.