NSO: Ikke klag på studentene, still klare forventninger!

Når forelesere selv mener at det stilles for få krav til studentene: Hvorfor i alle dager gjør de ikke noe med det? skriver Marianne Andenæs og Amund Thomassen i NSO.