– Ingen norske!

Det europeiske forskningsrådet har delt ut 450 millioner euro til forskere i 20 land. Norske forskere fikk ingen ting. Det får UiO-rektor Svein Stølen til å reagere.