Institutt for energiteknikk må fjerne to av Norges glemte atomreaktorer

Institutt for energiteknikk på Kjeller har støtt på et overraskende og dyrt opprydningsarbeid med to atomreaktorer man trodde var fjernet på 1960-tallet.