Instituttsektoren får ikkje krisestøtte før i slutten av mai

Det kom ingen pengar til forskingsinstitutta i revidert nasjonalbudsjett. Dei må vente på grøn omstillingspakke.