Instituttsektoren får ikkje krisestøtte før i slutten av mai
LUKK
Annonse
Annonse

Instituttsektoren får ikkje krisestøtte før i slutten av mai

Av Johanne Landsverk

Publisert 12. mai 2020 kl. 14:50

Det kom ingen pengar til forskingsinstitutta i revidert nasjonalbudsjett. Dei må vente på grøn omstillingspakke.

– Vi var førebudd på at det som omhandlar forsking og utvikling ikkje ville kome med i revidert nasjonalbudsjett, men at dette ville kome som ei eiga pakke, seier Agnes Landstad dagleg leiar i Forskningsinsituttenes fellesarena (FFA).  

Då regjeringa i dag la fram forslag til revidert statsbudsjett, var det mange som håpa på å få del i dei 419 oljemilliardane som regjeringa vil dele ut for å handtere koronakrisa.

FFA har spelt inn eit ønskje om 700 millionar kroner i ekstra grunnløyvingar. Men for forskningsinstitutta kom det inga felles satsing i dag.

Lovar grøn omstillingspakke

I ei pressemelding seier næringsminister Iselin Nybø at regjeringa foreslår ei eiga grøn omstillingspakke, som skal leggast fram i slutten av mai.

– Pakka vil innehalde auka midlar til forsking, utvikling og innovasjon. Dette bidreg til at vi kan utvikle og behalde verdifulle høgteknologiske kompetansemiljø som er viktige i den grøne omstillinga, uttaler Nybø.

FFA vonar no på at pakka frå regjeringa vil hjelpe institutta.

– Vi forventar at den grøne omstillingspakka vil møte dei behova institutta har, og utnytte kapasiteten i forskingsmiljøa. Forskingsinstitutta og næringslivet må jobbe i tett samarbeid for å få til grøn omstilling, seier Landstad.

– Risikerer å stoppe opp

Administrerande direktør Elisabeth Maråk Støle i forskingskonsernet Norce er glad for signala om ei eiga omstillingspakke.

– Det er viktig at omstillingspakka bidreg til å halde tempoet i det grøne skiftet oppe og styrkar konkurransekrafta i norsk næringsliv både gjennom og etter koronakrisa. Vi har ei klar forventning om at omstillingspakka i mai vil bidra til å utnytte kapasiteten i det viktige omstillingsarbeidet som var i gang før Covid-19 ramma oss, seier Støle.

– Behovet for omstilling ved bruk av forsking er større enn nokon gong, seier Elisabeth Maråk Støle i Norce.

– Omstillinga, teknologiutviklinga og kompetansehevinga i norsk næringsliv risikerer å stoppe opp fordi bedriftene slit. Behovet for omstilling ved bruk av forsking og innovasjon er viktigare enn nokon gong, seier ho.

– Treng sterke teknologimiljø

Også Sintef har høge forventningar til ei eiga krisepakke.

– Vi forstår at det ikkje kjem pengar i revidert nasjonalbudsjett. Så då set vi all vår lit til at det kjem støtte i den grøne omstillingspakka og at denne vil rette seg mot FoU-avdelingar og forskingsinstitutt. Vi klarer ikkje denne omstillinga utan sterke høgteknologiske miljø, seier Vincent Wego Fleischer, som er strategi- og kommunikasjonsdirektør i Sintef.

  • Les også: