Sintef varsler permitteringer
LUKK

Sintef varsler permitteringer

Av Lina Christensen

Publisert 27. mars 2020 kl. 11:04

Denne uken og i starten av neste uke vil det gå ut varsel om permitteringer til flere ansatte i Sintef manufacturing AS, forteller strategi- og kommunikasjonsdirektør, Vincent Fleischer.

Koronakrisen går hardt utover forskningsinstituttene. Tidligere har Norce og Fafo meldt om at det har blitt sendt permitteringsvarsler til ansatte. Nå følger Sintef etter. Det er i første omgang sendt ut permitteringsvarsler til ansatte i Sintef manufacturing AS, som er et kompetansesenter for vareproduksjon.

– Denne uken og i starten av neste uke vil det gå ut varsel om permittering til flere ansatte i Sintef manufacturing AS, som, med sin sterke tilknytning til de store bedriftene i industriparken på Raufoss, hvor flere er leverandører til den hardt rammede europeiske bilindustrien, per i dag er den mest utsatte delen av Sintefs virksomhet, skriver strategi- og kommunikasjonsdirektør, Vincent Fleischer, i en-post til Forskerforum.

Vincent Fleischer er strategi- og kommunikasjonsdirektør i Sintef. Foto: Sintef

– Sintef har et sterkt ønske om å opprettholde aktivitet og bidrag til samfunnet i så stor grad som mulig. Men når inntektene faller bort, er vi samtidig nødt til å gjennomføre kostnadsreduksjoner, og det er neppe mulig å unngå at det blir noen permitteringer, skriver han.

Fleischer legger til at det er løpende kontakt mellom ledelse og arbeidstakerorganisasjonene om disse spørsmålene. Sintef ønsker imidlertid ikke å si noe om hvor mange som har fått varsel. «Vi ønsker ikke å si noe om antall. Vi er midt i en vanskelig prosess. Ber om forståelse for det», skriver Fleischer i en sms.

Store konsekvenser for instituttsektoren

Sintef er Norges største forskningsinstitutt, med 2000 ansatte og en årlig omsetning på 3,5 milliarder kroner. Instituttet driver hovedsakelig med oppdragsforskning og forskning og innovasjon i samarbeid med private og offentlige kunder. Sintefs offentlige grunnbevilgning er på kun 8 prosent, mens de øvrige inntektene er konkurranseutsatte. Dette gjør de svært utsatt for konjunktursvingningene som har oppstått som følge av koronapandemien.

Agnes Landstad, daglig leder i Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA), har tidligere fortalt til Forskerforum hvordan koronaviruset særlig går utover den delen av instituttsektoren som jobber tettest på næringslivet.

– Det vi hører er at dette får store konsekvenser på instituttsektoren, men at konsekvensene er litt ulike avhengig av type institutt. De som er tettest på næringslivet, opplever de største umiddelbare konsekvensene. Andre som er tettere på offentlig sektor, og som får finansieringen derfra, vil kanskje kjenne mer på det på lengre sikt, har Landstad uttalt til Forskerforum.

Fortsatt aktivitet i laboratorier og verksteder

Vincent Fleischer i Sintef bekrefter dette:

– Sintefs virksomhet er knyttet mot de fleste bransjer og deler av samfunnet. Det betyr at korona-krisen påvirker ulike deler av Sintef i forskjellig grad.

Han forteller at Sintefs resterende virksomhet opprettholdes, så godt det lar seg gjøre.

– Sintef legger stor vekt på å opprettholde forskning og innovasjon som er viktig for samfunnet og næringslivet. Alle ansatte som kan, arbeider fra hjemmekontor. Samtidig holder vi aktivitet og forsøk i laboratorier og verksteder i gang i så stor grad som mulig, med strenge smitteverntiltak. De fleste laboratoriene legger opp til skiftordninger slik at færre er til stede samtidig, og vi gjennomfører ekstra renhold og andre smitteverntiltak.

Frykter redusert forskning og utvikling

Koronaviruset er ikke bare kritisk for forskningsinstituttets interne økonomi, men også for Norges evne til å omstille seg. Fleischer er bekymret for at flere bedrifter vil nedprioritere forskning og innovasjon.

– Samtidig ser vi at mange av våre kunder og samarbeidspartnere reduserer sin aktivitet og mange har likviditetsproblemer. Vi frykter at dette fører til redusert forskning og utvikling, og vi opplever allerede at noen forsknings- og utviklingsprosjekter kanselleres eller utsettes. Det er svært uheldig både fordi norske bedrifter allerede stod midt i en stor omstilling før korona rammet oss, og fordi forskning og innovasjon er avgjørende for å komme raskt og styrket ut av denne krisen, skriver han i e-posten.

Les også: