Nedbemanning i Sintef
LUKK
Annonse
Annonse

Nedbemanning i Sintef

Av Julia Loge og Lina Christensen

Publisert 15. november 2023 kl. 12:08

Trass i økt satsing på digitalisering, må Sintef Digital nedbemanne.

Sintef Digital er et av de største instituttene i forskningskonsernet Sintef med sine rundt 450 ansatte. Men på grunn av svekkede rammebetingelser må de nå nedbemanne. «Behovet for nedbemanning er redusert til 13 årsverk som følge av naturlig avgang og frivillige tiltak», opplyser kommunikasjonssjef Mala Wang-Naveen til Forskerforum.

De ansatte i Sintef Digital ble orientert om dette 30. oktober, og nå har Wang-Naveen akkurat sendt ut informasjon til alle Sintefs ansatte.

– Vi er i en prosess hvor vi ikke har alle svarene ennå, sier hun.

Hun forteller at nedbemanningen skal skje i grupper som opplever et betydelig bortfall av oppdrag, men at Sintef skal se etter muligheter for annet passende arbeid i hele konsernet i et forsøk på å beholde spisskompetansen som er utviklet over tid.

– Det er utrolig trist å måtte redusere aktivitet på IKT-forskning, det grønne skiftet kommer ikke til å skje uten digitalisering, sier Mala Wang-Naveen. Foto: Sintef

– Den finansielle posisjonen for stor-Sintef er veldig robust. Det er uheldig det som skjer hos oss, men Sintef som forskningsinstitutt står støtt, sier Wang-Naveen.

Endringer i Forskningsrådet

En viktig årsak til at Sintef Digital må nedbemanne er at midlene til Forskningsrådets utlysninger til IKT-forskning har blitt kuttet i flere år, 25 millioner i 2022 og 22 millioner kroner statsbudsjettet for 2023. Til sammen anslås det at IKT-forskningsmidlene er halvert siden 2019. Helserelatert forskning har også blitt kuttet de siste årene, ifølge Wang-Naveen.

Morten Hatling er tillitsvalgt for Forskerforbundet ved Sintef. På grunn av endringene i Forskningsrådet de siste årene, er han ikke spesielt overrasket.

– Vi har sett endringer i rammevilkårene og omgivelsene for Sintef, så dette kom ikke som noe sjokk. Men det er alvorlig og beklagelig uansett, sier Hatling.

En alvorlig prosess

Nå er det viktig å ta vare på de ansatte som er pekt på som overtallige, men også at forskningsmiljøet opprettholder kvaliteten, forteller Morten Hatling, leder for Forskerforbundet ved Sintef. Foto: Sintef

Hatling forteller at de har vært opptatt av å få alle fakta på bordet, slik at beslutningene blir så gode som mulig.

– Det føler vi har kommet på plass. Men det er en alvorlig prosess, og Sintef tar ikke lett på sånne ting.

De ansatte som rammes skal få beskjed innen utgangen av året.

– Det er ikke så lenge til utgangen av året?

– Det er en vanskelig avveining å ta. Noen bruker utrykket å rive plaster av såret. Det å gjøre det fort har sine fordeler, men vi må samtidig ha prosessen rett. Men jeg legger ikke skjul på at prosessen skaper uro, sier Hatling.

Mange om beinet

Regjeringen har lovet å bruke én milliard kroner på kunstig intelligens, men Mala Wang-Naveen forklarer at pengene skal fordeles over fem år og det er mange om beinet.

– Vi er utrolig glade for det regjeringen signaliserer, med ny statsråd og nytt departement, at de ser verdien av det vi holder på med. Jeg håper vi får se det i form av nye rammebetingelser i året som kommer, sier Wang-Naveen.

Les også: