Internasjonale studenter må betale opp til en halv million kroner for ett studieår

Studenter fra land utenfor EU/EØS og Sveits må betale studieavgift fra høsten av. Nå vedtar Universitetet i Oslo hvor mye.