Internasjonaliseringsdebatten: – En suppe av synsing

Malcom Langford mener internasjonaliseringsdebatten er for tabloid og unyansert. Han savner mer fokus på kvalifikasjoner, og ikke nasjonalitet.