Godt om vond konflikt

Bok om Israel–Palestinaforholdet skjærer igjennom
og presenterer konfliktlinjene klart og tydelig.