Juks halvert på få år

Antallet studenter som er tatt i å jukse på hjemmeeksamener har blitt mer enn halvert i ved britiske universiteter