Kandidater ved nedleggingstruet ph.d.-program: – Bekymringene våre har blitt avvist, trivialisert og avfeid

Hvis ph.d.-programmet blir lagt ned, planlegger Nord universitet å sende kandidatene til Agder, Oslo, Vestlandet og Tromsø. Kandidatene sier at de ikke har blitt spurt om hva de selv ønsker.