Kandidater ved nedleggingstruet ph.d.-program: – Bekymringene våre har blitt avvist, trivialisert og avfeid
LUKK
Annonse
Annonse

Kandidater ved nedleggingstruet ph.d.-program: – Bekymringene våre har blitt avvist, trivialisert og avfeid

Av Jørgen Svarstad

Publisert 10. februar 2022 kl. 22:32

Hvis ph.d.-programmet blir lagt ned, planlegger Nord universitet å sende kandidatene til Agder, Oslo, Vestlandet og Tromsø. Kandidatene sier at de ikke har blitt spurt om hva de selv ønsker.

På søndag går fristen ut. Hvis ikke Nord universitet har rettet opp manglene i ph.d.-programmet i profesjonspraksis, kan hele programmet bli underkjent av det statlige organet Nokut. Det kan igjen føre til at Nord universitet mister sin universitetsstatus.

Midt oppi det hele sitter de 73 ph.d.-kandidatene som går på programmet. Mange av dem bekymret, og kritiske til universitetets håndtering av saken.

Ph.d.-er: – Vi blir fortsatt ikke hørt eller informert

Før universitetssstyremøtet onsdag sendte 26 av kandidatene et kritisk brev til styremedlemmene, der de også stilte fire spørsmål til styret.

Fakta
Dette er saken:

Nokut vedtok 13. februar 2020 at Ph.d. i studier i profesjonspraksis ikke oppfyller alle kravene til akkreditering i henhold til studiekvalitetsforskriften og studietilsynsforskriften.

Dette er en av fire doktorgrader ved Nord universitet.

Fristen for å rette opp manglene er 13. februar 2022.

«De siste to årene har vi bedt om at bekymringene våre blir tatt på alvor, og at vi blir hørt i- og informert om revisjonsprosessen. Nå opplever vi, i spørsmålet som er svært sentralt for sikringen av vår fremtid, og som vi har tatt opp ved flere anledninger siden november 2019, fortsatt å ikke bli  hørt eller informert», skriver de.

Det var 18. november 2019 at en sakkyndig komite innstilte på at ph.d.-programmet ikke oppfyller kravene for akkreditering. 13. februar 2020 vedtok Nokuts styre det samme. De og ga Nord universitet to års frist på å rette opp manglene.

«Dette går helt fint, ikke bekymre dere»

I brevet skriver stipendiatene at de helt siden høsten 2019 har uttrykt bekymring for hva som skjer hvis programmet mister akkrediteringen før de er ferdige med graden sin.

De skriver at de i gjentatte infomøter med rektor og andre ansvarlige har spurt om hva som er plan B hvis programmet underkjennes.

Svarene de har fått er av typen «dette går helt fint, ikke bekymre dere», «vi har ingen «plan B», vi satser alt på «plan A» (at det skal gå bra)», og «vi har ikke gjort noen henvendelser til andre institusjoner og kommer ikke til å gjøre det», skriver de.

Og videre:

«Ved alle anledninger er bekymringene blitt avvist, trivialisert og avfeid som helt unødige, uten at noen har kunne gitt noen substansielle forklaringer på hvorfor annet enn «stol på oss!».

Kandidatene kan bli spredt over hele landet

I slutten av november i fjor holdt universitetet et informasjonsmøte for ph.d.-studentene. I brevet til styret skriver kandidatene at det først da ble klart for dem at Nord nå i februar må melde fra til Nokut hva slags planer de har for ph.d-studentene, dersom programmet blir nedlagt.

Disse planene fortalte prorektor Ketil Eiane mer om på onsdagens styremøte. Han sa at det er gjort intensjonsavtaler med 12 ph.d.-programmer om at kandidater blir overført dit hvis programmet mister akkrediteringen. Disse er ved Universitetet i Tromsø, NTNU, Universitetet i Agder, Høgskulen på Vestlandet og Oslomet.

I tillegg kan kandidater flyttes over til et annet ph.d. program ved Nord universitet.

Stipendiatene reagerer imidlertid på at de ikke er tatt med på råd.

«Altså har man kontaktet alternative institusjoner om muligheten for at ph.d.-studentene kan fullføre studiene sine der. Uten at man har sjekket med stipendiatene hvilke alternative studieprogrammer som vil kunne passe deres forskningsprosjekter», skriver de.

– Hadde møte med dem i høst

Prorektor Ketil Eiane kjenner seg ikke igjen i kritikken. Han synes det virker som stipendiatene har trodd at universitetet ikke har hatt noen plan for å ivareta dem hvis akkrediteringen ryker, sier han. Men det har de hatt, forsikrer han. 

Ketil Eiane. Foto: Nord universitet

– For det står klart og tydelig i vedtaket Nokut gjorde 13 februar 2020. Der står det jo svart på hvitt, sier Eiane.

Da skrev Nokut at hvis de trekker akkrediteringen, må Nord «leggje til rette for at stipendiatane kan fullføre doktorgradsprogrammet ved ein annan institusjon.»

– Hva har dere gjort for å informere kandidatene om det, da?

– VI hadde et møte med dem i høst, der vi hadde med Nokut der vi forklarte hvilke tiltak som skulle gjøres.

Dette møtet var i november.

– Har dere ikke informert dem om dette før november 2021?

– Jo, vi har informert dem om Nokuts vedtak fra 13 februar 2020. Der står det at vi skal ivareta de studentene.

– Vi har hatt allmøter med kandidatene underveis om hvor vi står i prosessen, sier han videre.

Til stipendiatenes påstand om at deres bekymringer er blitt avvist og trivialisert, svarer han:

– Det skjønner jeg ikke hva bygger på. Jeg har ikke notert meg at noen i ledelsen har gitt den type signaler.

Bortsett fra to kontaktpersoner, er ingen av de 26 ph.d.-studentene navngitt i brevet. Men det står at styret kan få navnene ved forespørsel.

De to kontaktpersonene har spesifikt bedt om å få være anonyme i Forskerforums artikkel. Forskerforum har vært i kontakt med den ene kontaktpersonen, vedkommende ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

Les også: