Hva skjer hvis Nord ikke lenger kvalifiserer til å være universitet? Slik svarer Nokut-sjefen.
LUKK

Hva skjer hvis Nord ikke lenger kvalifiserer til å være universitet? Slik svarer Nokut-sjefen.

Av Lina Christensen

Publisert 4. februar 2022 kl. 12:59

Innen 13. februar må universitetet rette opp i manglene på et av doktorgradsprogrammene. Hvis de ikke klarer det, kan det være over og ut for Nord universitet.

Et av Nord universitets fire doktorgradsprogrammer oppfyller ikke kravene for akkreditering, konkluderte Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut) i februar 2020.

Doktorgradsprogrammet i studium av profesjonspraksis, som siden har endret navn til Ph.D. i profesjonsvitenskap, hadde en rekke mangler.

Annonse

Nokut hadde merknader som at:

  • Programmet ikke var tilstrekkelig definert og avgrenset, og kravet til vitenskapelig helhet og sammenheng ikke var godt nok oppfylt.
  • Fagmiljøet bestod ikke av nok ansatte med relevant kompetanse.
  • Forskningsresultatene var ikke på et tilfredsstillende nivå.

Universitetet fikk to år på seg til å rette opp manglene. Fristen for å sende inn dokumentasjon er 13. februar.

– En helt ny situasjon for oss

Fakta
Dette er saken:

Nokut vedtok 13. februar 2020 at Ph.d. i studier i profesjonspraksis ikke oppfyller alle kravene til akkreditering i henhold til studiekvalitetsforskriften og studietilsynsforskriften. Dette er en av fire doktorgrader ved Nord universitet. Fristen for å rette opp manglene er 13. februar 2022.

Hvis Nokut ikke godkjenner endringene universitetet har jobbet med de siste to årene, sitter de igjen med kun tre doktorgradsprogrammer. For å være akkreditert som universitet stilles det krav om minst fire.

– Det er umulig å være et universitet med tre doktorgradsprogrammer. Det må være fire, sier administrerende direktør i Nokut, Kristin Vinje.

Det har aldri tidligere skjedd at et universitet mister akkrediteringen.

– Hvis det skulle skje vil det i så fall være en helt ny situasjon for oss. Så vidt jeg kjenner til, så har ikke det skjedd før.

Les mer om endringene Nord universitet har gjort for å beholde akkrediteringen av doktorgradsprogrammet:

Nord har tro på at de vil lykkes

Så hva skjer hvis Nokut ikke godkjenner endringene Nord universitet har jobbet med de siste årene?

– Jeg vet ikke hvordan en eventuell slik prosess blir. Det har vel aldri skjedd før. Men jeg tror ikke det kommer til å bli nødvendig. Arbeidsgruppa og resten av fagmiljøet som har bidratt inn i denne prosessen har gjort en kjempejobb, har Ketil Eiane, prorektor for forskning og utvikling ved Nord universitet, uttalt til Forskerforum.

Han har også vært prosjektleder for arbeidet med å revidere doktorgradsprogrammet.

Men det er ikke slik at universitetsstatusen glipper med en gang Nokut har konkludert:

– Da vil vi sannsynligvis måtte sette i gang en separat prosess for å kunne trekke tilbake Nords universitetsstatus. Det er ikke noe som vil skje umiddelbart, sier Kristin Vinje.

– Nå har vi fokus på akkrediteringsprosessen med doktorgradsprogrammet. Nøyaktig hva slags prosess vil legger opp til videre, må vi komme tilbake til, fortsetter hun.

Får ingen ny mulighet til å rette opp

– Hva mener du med separat prosess?

– Hvis Nokut beslutter at doktorgradsprogrammet ikke tilfredsstiller kravene til akkreditering, så kommer Nord universitet i en situasjon som gjør at de kun har tre akkrediterte doktorgradsprogrammer. For å være et akkreditert universitet, må det være fire. Så da må vi i så fall måtte starte en ny prosess der vi fører tilsyn av universitetet.

– Er det aktuelt å gi Nord universitet lenger tid til å jobbe med doktorgradsprogrammet?

– Nei, de har brukt de to årene de har fått til å rette opp manglene i doktorgradsprogrammet. En sakkyndig komité skal nå gå gjennom materialet for å vurdere om Nord har rettet opp alle kravene. Så sender komiteen sine anbefalinger tilbake til Nokut, som fatter et vedtak.

– Kan Nord universitet risikere å bli høyskole?

– Som sagt, dette er en helt ny situasjon for oss, men at the end of the day, kan det gå den veien dersom vilkårene for universitetsakkreditering ikke lenger er tilstede.

Kan ta lang tid

Etter fristen 13. februar skal Nokut sette ned en sakkyndig komité som skal vurdere om doktorgradsprogrammet oppfyller kravene til akkreditering. Basert på komiteens anbefalinger, skal styret i Nokut fatte en endelig beslutning. Dette er en prosess som kan ta tid, ifølge Nokut-direktøren:

– Det er vanskelig å si nøyaktig. Det vil sikkert gå store deler av dette året. Det betyr at det vil gå en stund, før vi fatter et vedtak den ene eller andre veien.

  • Les mer: