Karakterkrav for lærerstudenter: 3 av 4 ville ikke kommet inn

Regjeringen vil kreve at lærerstudenter har karakteren 4 i matematikk og engelsk. Tre av fire av høstens søkere ville ikke ha kommet inn.