KHiO og sparket teaterlærer har inngått forlik

Mannen var uenig i avskjedigelsen og det er nå endret til en oppsigelse.