KHiO og sparket teaterlærer har inngått forlik
LUKK
Annonse
Annonse

KHiO og sparket teaterlærer har inngått forlik

Av Julia Loge

Publisert 23. oktober 2019 kl. 17:19

Mannen var uenig i avskjedigelsen og det er nå endret til en oppsigelse.

To uker før partene skulle møtt hverandre til rettsak i Oslo tingrett har Kunsthøgskolen i Oslo og en tidligere ansatt inngått forlik, skriver KHiO på sine nettsider.

Den ansatte ble sagt opp med umiddelbar virkning i desember 2018, men var ikke enig i måten arbeidsforholdet ble avsluttet på og engasjerte advokat fra fagforeningen sin, Forskerforbundet.

Annonse

21. oktober ble partene enige om å endre dette, slik at mannen nå er sagt opp fra stillingen fra 12. mars 2019.

Dette er én av flere varslingssaker ved KHiO i kjølvannet av metoo.

Endrer ikke selve saken

– Det er viktig for meg at jeg som ny rektor understreker at KHiO 12. mars tok et etisk rett valg ved å avslutte arbeidsforholdet, sier rektor Måns Wrange ved KHiO. – For å kunne fokusere tid og ressurser på å skape ro og trygghet i lærings- og arbeidsmiljøet for studenter og ansatte, har Kunsthøgskolen inngått et forlik som innebærer at vedtaket blir endret fra avskjed til oppsigelse.

Forskerforbundets klage har fokusert på om avskjedigelse var juridisk riktig. KHiO fryktet dermed at tingretten kunne konkludere med at det ikke var tilstrekkelig grunnlag for å gå til oppsigelse. Da kunne teaterlæreren ha krevd å fortsatt være ansatt ved KHiO med krav om lønn og andre erstatninger, som kunne ha ført til nye årelange runder i retten, ifølge Wrange.

– Ingenting i selve saken endrer seg ved at KHiO endrer vedtaket fra avskjed til oppsigelse. Ved å avslutte arbeidsforholdet har KHiO gjort en veldig sterk markering av hvilken type oppførsel som er uakseptabel, sier Wrange ved KHiO.

– Hadde sex og tok narkotika med studenter

I august fikk Forskerforum innsyn i en sladdet versjon av rapport som går gjennom varslene mot den tidligere læreren. I rapporten står det at fra mai til august 2018 mottok KHiO-ledelsen varsler fra åtte studenter om «hendelser som de opplever som kritikkverdige forhold» fra læreren.

Det ble nedsatt en gruppe bestående av rektoren, direktøren og dekanen som skulle kartlegge hva som hadde skjedd. I rapporten deres står det at innholdet i varslene handler om:

  • Uønsket seksuell oppmerksomhet overfor studenter
  • Bruk av rusmidler sammen med studenter og med studenter tilstede
  • Manglende profesjonalitet
  • Illojalitet overfor arbeidsgiver

Mannen kjenner seg imidlertid ikke igjen i rapporten, og hevder den gir «en feilaktig beskrivelse av de faktiske forhold», men han innrømmer at han burde ha sagt ifra om og styrt unna seksuelle relasjoner til studenter,

Varslere hevdet at seksuelle forhold etter hvert gikk over til å bli uønsket seksuell oppmerksomhet og fikk «trakasserende utslag». Men KhiO finner det ikke bevist at det har vært tilfelle.