Kinas sterke mann

Et godt belagt forsøk på å tolke Xi Jinping i en bok om Kina sett utenfra.