Kjønnsbalansering: Fra observasjoner til forandring

Mange kvinner i akademia møter brattere motbakker enn mennene. Men ikke alle.