Klima for endring

Togreiser og Skype-møter: Bevisste forskere forteller hva hensynet til klimaet gjør med arbeidshverdagen.