Klimaforskarar: – Ikkje aktuelt å bli med i Scientist Rebellion

Nokre forskarar vel å bli klimaaktivistar. Men tre tidlegare Natur og Ungdom-toppar har gått motsett veg.