Klimaregnskapet er klart. Flyreiser forurenser mer enn noe annet ved UiO.

Nå er alle CO2-utslippene til Universitetet i Oslo kartlagt. Her er de største utslippskildene.