Kode museum i Bergen permitterer

Koronastenging gir dramatisk tap av inntekter for museer som er avhengige av billettinntekter og turister.