Kode unngår oppsigelser

18 ansatte har søkt om frivillig sluttpakke ved Kode. Dermed unngår museet oppsigelser.