Veilederen ville stå som medforfatter. Da startet kampen.

Forfatterskap er vitenskapens valuta. Der det ligger store verdier, ligger også kimen til konflikter.