Korona: «Vi er bekymret for konsekvensene for unge forskere: at de skal bli utbrente, deprimerte og få redusert livskvalitet.»

Kombinasjonen pandemi, høyt arbeidspress og jobbusikkerhet er en farlig cocktail for mange unge forskere. Vi må kartlegge følgene av pandemien for unge forskere i Norge, skriver Akademiet for yngre forskere.