Campus Ås: Koronakrisen forsinker studiestart. Rektor vil ha erstatning.

Tidenes største universitetsutbygging blir forsinket. NMBU krever at de ekstra kostnadene deres dekkes av andre.