Universitetet i Agder: «Feilslått behandling av klagesak»

Teologiprofessor Ola Tjørhom ble klaget inn for Granskningsutvalget for en kronikk. Nå kommer han med sterk kritikk av hvordan Universitetet i Agder håndterte saken.