Strides om nye UiT etter fusjonen

Finnmark kan miste sitt eget fakultet. Gjør det noe? De ansatte strides.