Strides om nye UiT etter fusjonen
Annonse
Annonse

Strides om nye UiT etter fusjonen

Av Elin Rekdal Müller

Publisert 19. januar 2017

Finnmark kan miste sitt eget fakultet. Gjør det noe? De ansatte strides.

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT) planlegger en omfattende omorganisering etter fusjonene med flere høgskoler. Et resultat av prosessen kan bli at fakultetet for reiselivsstudier, idrettsfag og sosialfag (IRS) i Alta legges ned. Ansatte her har uttrykt bekymring for demokratiet ved universitetet.

– Det er vanskelig å forstå hvorfor universitetet allerede nå skal gjøre en omorganisering som vil bryte med intensjonen i fusjonsplattformen, har tillitsvalgt for Forskerforbundet ved fakultetet, Merethe Giertsen tidligere uttalt til Forskerforum. 

Annonse

– Hvis vi mister fakultetet, mister vi lokal beslutningsmyndighet. De ansattes rett til medbestemmelse via fagforeningene, og innflytelsen de ansatte har via representasjon i fakultetsstyret, vil også svekkes, sa hun.

Ikke fakultet i Harstad

Men ikke alle deler bekymringen.

– Svaret på innflytelse er ikke om man har et fakultet i Finnmark eller ikke. Å legge så stor vekt på at veien til innflytelse er at en har et fakultet som målbærer stemmen til de ansatte, er rett og sett farlig. Hvem skal da målbære stemmen til de ansatte i Harstad, der de ikke har noe fakultet, spør Tore Nesheim, assisterende instituttleder for Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved UiT, med arbeidssted i Alta.

Les også: Et eget fakultet var en forutsetning for fusjonen. Nå kan det forsvinne.

– Makten må desentraliseres
– Alle fag ved den tidligere Høgskolen i Finnmark ligger dessuten ikke under fakultetet i Alta nå, sier Nesheim. Størsteparten av instituttet hans er i Tromsø og ligger under et annet fakultet, HSL (Humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning).

Tore Nesheim

Tore Nesheim

– For oss er IRS-fakultetet også en ulempe – fordi det blant annet tidligere ble kalt Finnmarksfakultetet. Mye av kommunikasjonen som burde gått til lærerutdanningen går til IRS- fakultetet, selv om det er et annet fakultet. Så beskrivelsen av at Finnmark blir hørt fordi vi har et fakultet er ikke riktig, sier Nesheim.

– En må ta inn over seg at i en så stor og kompleks organisasjon, må makt og myndighet desentraliseres til lokale ledere og ansatte. Dette må komme som en konsekvens av å kutte ned på antall fakulteter, sier han.

Les også: – Fusjoner rammer administrasjonen hardt

– Vi må bli med toget som går
Hovedtillitsvalgt for Forskerforbundet ved UiT, Olaf Styrvold, mener at en endring av fakultetsstrukturen er uunngåelig, men at det er for tidlig å si hvilken endring som vil skje fordi prosessen akkurat har startet.

– Omorganiseringen er satt i gang av vårt demokratisk valgte styre, og tjenestemannsorganisasjonene er nødt til å være med på det toget som går. Vi kan ikke stå på perrongen og prøve å holde igjen, sier Styrvold.

Olaf Styrvold

Olaf Styrvold

– Det optimale hadde nok vært å la den nye organisasjonen etter fusjonene gå seg mer til, og så latt det nye styret ta tak i en omorganisering. Men styret mener at de ikke har fullført oppdraget sitt hvis de – som en naturlig følge av fusjonene – ikke har reorganisert universitetet før et nytt styre overtar 1. august i år, sier han.

Les også: – Ansatte på de fusjonerte institusjonene bruke mange timer i uken på reising

– Vil ikke konkludere
Som en del av omorganiseringsprosessen er det oppnevnt to arbeidsgrupper som skal se på henholdsvis campusene utenfor Tromsø sin posisjon i UiT og den faglige organiseringen primært på fakultetsnivå. Gruppene skal levere sin innstilling 15. februar og allerede i mars vil det bli vedtatt noen føringer for den nye organisasjonsstrukturen, selv om den endelige beslutningen tas i juni.

– Forskerforbundet kommer ikke til å konkludere enda med hva som er den foretrukne fakultetsstrukturen. I første omgang forholder vi oss til at flere modeller er mulige, og så begynner jobben med å påvirke styrets fremtidige vedtak når arbeidsgruppen for organiseringen har gitt innspill på alternative modeller i tråd med mandatet, sier Styrvold.

– Vi vet ikke sikkert om det svaret vi nå kommer fram til vil gi den beste organiseringen, men det må være så godt at vi unngår at det første et nytt styre tenker på er en ny reorganisering, sier han.

Les også: