– Fusjoner rammer administrasjonen hardt
LUKK

– Fusjoner rammer administrasjonen hardt

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 24. oktober 2016 kl. 13:37

Universiteter og høyskoler er avhengig av å investere i teknisk-administrativt ansatte, sier statssekretær Bjørn Haugstad.

– De universiteter eller høyskoler som underinvesterer i teknisk-administrativt ansatte, underleverer på forskning og utdanning, sier statssekretær i Kunnskapsdepartementet Bjørn Haugstad.

Han gjestet nylig 50-årsjubileet til Forskerforbundets forening for teknisk-administrativt ansatte (FFTA). I sin tale understreket han deres rolle i de pågående fusjonene i universitets- og høyskolesektoren.

– Vi kan ikke realisere ambisjonene uten dere. Og når vi setter høyere krav, får det direkte konsekvenser for dere, sa Haugstad.

Avgjørende innsats

Til Forskerforum sier han at kvalitetsheving i administrasjon står sentralt for det vitenskapelige arbeidet ved universitetene og høyskolene.

– Jeg syns vi ser at internasjonalt ledende universiteter investerer ganske solid i teknisk-administrativt ansatte og systemer, sier Haugstad.

– Kjerneaktiviteten på universiteter og høyskoler er å gi god utdanning og drive med god forskning, men dette er veldig komplekse organisasjoner, med kompleks aktivitet, så den innsatsen som gjøres av teknisk-administrativt ansatte for å få til god utdanning og forskning, er helt avgjørende. Det er ikke mulig for forskere å på egenhånd styre store prosjekter som sentere for fremragende forskning eller utdanning, eller en EU-portefølje. Det er ikke der forskerne har sin kompetanse.

Kutter i administrasjon

Styremedlem i FFTA Nina Parmann er glad for at statssekretæren ser nytten av denne gruppen ansatte, men peker samtidig på at regjeringens effektivitetskutt rammer nettopp administrasjonen ved universiteter og høyskoler.

– Å kombinere krav til effektivisering samtidig som man rusher fusjoner i UH-sektoren, skaper store belastninger på teknisk-administrativt personal i institusjonene. Myndighetene må kutte ut innsparingskravet til institusjonene i den krevende fusjonsperioden, sier hun.

Regjeringens kutt i statlig administrasjon rammer også universitets- og høyskolesektoren. Regjeringen har foreslått kutt på 0,5 prosent både i 2015 og 2016, men kuttene har blitt oppjustert av Stortinget til henholdsvis 0,6 prosent og 0,7 prosent. Forslaget for 2017 lyder igjen på 0,5 prosent. Hvis det blir gjennomført vil reduksjonen i administrasjonskostnader beløpe seg til en halv milliard bare i universitets- og høyskolesektoren i perioden fra 2015-2017.

Fusjoner rammer ansatte

Ifølge Parmann er det særlig i forbindelse med den store strukturreformen at innsparingskravene skaper problemer.

– Det er klart at det er det teknisk-administrative personalet som må bære støyten i omstillingene vi er inne i. Alle er interessert i å beholde kvaliteten, så da yter folk mer enn hva bra er. Vi hører en del historier om arbeidssituasjoner som går på helsen løs, og at folk opplever stor usikkerhet knyttet til arbeidsoppgavene sine, sier Parmann. Selv jobber hun ved Høgskolen i Bergen som skal fusjonere med Høgskolen Stord/Haugesund og Høgskulen i Sogn og Fjordane.

– Her ved HiB er det nå vanskelig å få ansatt administrativt personale i påvente av organisasjonsendringen. Ved NTNU har vi også fått tilbakemeldinger om at det er et kjempestort problem. Siden organisasjonene er i endring ansetter man ikke nye folk, men jobben skal jo gjøres uansett. Konsekvensen er at det blir en veldig stor belastning på de som likevel må få jobben gjort, sier Parmann.

Hun mener det er altfor lite fokus på situasjonen for denne gruppen.

– Jeg kan ikke si at det gjøres noe spesielt for å ivareta teknisk-administrativt ansatte. Fokuset er veldig sterkt på det faglige personalet.

– Regjeringen gjør nok

– Man kan alltid i sånne sammenhenger gjøre mer, men vi mener vi gjør nok, svarer Bjørn Haugstad.

– Vi følger med og har dialog med universitetene og høyskolene som er i omstilling, men vi har også satt av 175 millioner kroner i inneværende år til fusjonsstøtte. Det er foreslått videreført til neste år. Det er midler som skal bidra til å gjøre universitetene og høyskolene i stand til å gjøre den jobben de må gjøre, uten at de må trekke for mye på grunnbevilgningen, sier Haugstad. Samtidig medgir han at fusjonsprosessene i størst grad merkes av administrasjonene.

– For mange vitenskapelig ansatte er denne fasen ikke veldig intensiv. Så vet vi at det er omorganiseringsprosesser som også treffer de vitenskapelig ansatte, men de administrativt og teknisk ansatte er i høy grad involvert nå.