NLA Høgskolen kan bli avskiltet: – Fremmer og verner ikke akademisk frihet i tilstrekkelig grad

En sakkyndig komite mener at NLA Høgskolen ikke tilfredsstiller kravene til å være høyskole.