NLA Høgskolen kan bli avskiltet: – Fremmer og verner ikke akademisk frihet i tilstrekkelig grad
LUKK

NLA Høgskolen kan bli avskiltet: - Fremmer og verner ikke akademisk frihet i tilstrekkelig grad

Av Jørgen Svarstad

Publisert 20. august 2021 kl. 11:57

En sakkyndig komite mener at NLA Høgskolen ikke tilfredsstiller kravene til å være høyskole.

Bråket rundt den private, kristne NLA Høgskolen fortsetter.

Høyskolen har blant blitt anklaget for å begrense den akademiske friheten på grunn av deres verdidokument. Her står det blant annet: «Ekteskapet mellom mann og kvinne er i den tradisjonen NLA står i forstått som bærende norm i samlivsetikken».

Ansatte har fortalt at verdidokumentet bidrar til selvssensur. At de har blitt kalt inn på teppet for uttalelser de har kommet med og at de unngår sensitive temaer i undervisningen.

Nå har en sakkyndig komite vurdert høyskolen. De har konkludert med at den ikke oppfyller alle gjeldende krav for akkreditering som høyskole. Det innebærer at de risikerer å miste statusen som høyskole. Det statlige organet Nokut skal avgjøre saken i oktober. Hvis de er enige i innstillingen, får høyskolen to år på seg på å rette opp manglene. Hvis de ikke klarer det, mister de høyskoletatusen.

Det vil i så fall innenbære at de kan fortsette å tilby høyere utdanning. Men at ikke lenger selv opprette nye studietilbud, men må søke Nokut om dette.

Nokut skriver i en pressemelding at høyskolen i 2019 ble varslet om at de ville revidere akkrediteringen som høyskole. 

Bakgrunnen var at de over lengre tid hadde registrert ulike bekymringsmeldinger om NLA Høgskolens praktisering av prinsippet om akademisk frihet.

I tillegg skyldtes det at tilgjengelig offentlig informasjon, som evalueringer i Forskningsrådet og data fra Database for høyere utdanning, indikerte lav og synkende FoU-produksjon (forskning og utvikling), skriver Nokut.

Komiteen konkluderer med at enkelte av kravene til en høyskole ikke er oppfylt. Det handler ikke bare om akademisk frihet.

  •  Komiteen har kommet til at høyskolen ikke i tilstrekkelig grad fremmer og verner akademisk frihet. 
  •  Komiteen har også konkludert med at NLA Høgskolen ikke oppfyller kravene til fagmiljø, og at høyskolen har for få førstestillingskompetente til å ivareta en studieportefølje med økende andel masterstudenter.   
  • NLA har heller ikke kunnet dokumentere tilfredsstillende forskningsvirksomhet innen alle sine fagområder. 

Komiteens innstilling er nå oversendt NLA Høgskolen for offentlig uttalelse. 

Fakta om NLA Høgskolen:

  • NLA Høgskolen er en privat høyskole med studiesteder i Bergen, Oslo og Kristiansand.
  • NLA Høgskolen tilbyr utdanninger innen fagområdene journalistikk, kommunikasjon og medier, pedagogikk, lærerutdanning, teologi, religion og filosofi, interkulturelle studier, økonomi- og administrasjon og musikk.
  • Høyskolen har i overkant av 2000 studenter.
  • Høyskolen eies av Den Evangelisk Lutherske Frikirke, Det Norske Misjonsselskap, Norsk Luthersk Misjonssamband, Normisjon, Indremisjonsforbundet, Søndagsskolen Norge og Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag.
  • NLA Høgskolen ble akkreditert som høyskole i 2006. Det betyr at institusjonen selv kan opprette studietilbud på bachelornivå. Dersom høgskolen skal opprette utdanninger på master- eller ph.d.- nivå, må den søke Nokut om akkreditering av studietilbudene.

Kilde: Nokut

Les også: