Kristin Halvorsen: – Det er en alvorlig situasjon for Forskingsrådet og hele forskningssektoren

Forskningsrådets nye styreleder vil jobbe for raske avklaringer for tildelingene som nå er lagt på is.