Kristin Halvorsen: – Det er en alvorlig situasjon for Forskingsrådet og hele forskningssektoren
LUKK

Kristin Halvorsen: – Det er en alvorlig situasjon for Forskingsrådet og hele forskningssektoren

Av Julia Loge

Publisert 16. mai 2022 kl. 22:33

Forskningsrådets nye styreleder vil jobbe for raske avklaringer for tildelingene som nå er lagt på is.

­– Som direktør for et forskningsinstitutt vet jeg utmerket god hvor krevende situasjonen er for alle som venter på signaler fra Forskningsrådet om situasjonen framover, sa Kristin Halvorsen til Forskerforum etter det første møtet som leder for det nye styret i Forskningsrådet.

Det nye styret ble oppnevnt i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett forrige torsdag. Kristin Halvorsen, tidligere finansminister og nåværende direktør ved CICERO Senter for klimaforskning, har nå gått inn som leder av det nye styret. Det nye styret skal i første omgang sitte ut 2022.  

Regjeringen ber i revidert nasjonalbudsjett Forskningsrådet om inntil videre å stoppe tildelinger til nye prosjekter frem til 1. juli på områder med negative avsetninger. Forskningsrådet har ennå ikke besvart Forskerforums spørsmål om hvilke prosjekter som rammes.

Tillit til administrerende direktør

Halvorsen fortalte at møtet mandag 16. mai i stor grad handlet om å bli oppdatert og planlegge for en styreperiode med mer intensiv møtevirksomhet enn det som har vært normen i Forskningsrådet.

– Vi har gått gjennom situasjonen og fått en felles forståelse av hva som er situasjonen, både kortsiktige utfordringer og muligheter til å komme med forslag til langsiktige løsninger, sier Halvorsen.

Styret har også uttrykt at de har full tillit til administrerende direktør i Forskningsrådet, Mari Sundli Tveit.

Har ikke diskutert enkeltforslag

Blant sakspapirene til styremøtet lå rapporten fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring som utløste at forskningsminister Ola Borten Moe kastet hele styret i Forskningsrådet forrige uke.

Styret fikk også en oversikt over hvor store underskudd det er på enkeltposter og Tveits forslag til «nødvendige tiltak» for å komme i balanse. Hvis de tiltakene må gjennomføres kommer Forskningsrådet til å måtte kutte over 2,6 milliarder kroner over de neste årene.

Kristin Halvorsen sier at kuttlisten er en del av orienteringen styret fikk.

– Vi har ikke diskutert enkeltforslag nå, men vi er jo fult klar over at det er en alvorlig situasjon på kort sikt for Forskingsrådet og hele forskningssektoren. Vi skal gjøre det vi kan for å komme med raske avklaringer og forslag til hvordan det kan løses på en god måte, sier Halvorsen.

  • Les mer: