Slik fekk dei tid til å skrive, og betre trivsel på kjøpet

Felles skrivetid om morgonen og kaffipause etterpå: Det har vorte metoden mot einsemd og skrivesperre, fortel forskar Helga Eggebø.