«Kultur for kvalitet i høyere utdanning». «Konsentrasjon for kvalitet». Det er på tide å pirke i ordet «kvalitet».

I stortingsmeldinga om kvalitetet i høgare utdanning er ordet brukt 514 gonger.