Ingen avklaring av hvilke museer som er «nasjonale»

Kulturmeldingen priser kulturlivet, men gir ingen finansieringsløfter. Kode-direktøren frykter fortsatte nasjonale forskjeller.