Kunnskapsdepartementet har mange planer for 2023. Dette står på agendaen.

Det nye året kan by på endrede søknadsrutiner i Forskningsrådet og nytt regelverk for midlertidige ansettelser.