Kva alternativ har vi til det tradisjonelle publiseringssystemet?

Leiar: Kor mykje har vi oppnådd når det offentlege må betale store summar i publiseringsavgifter til forlaga?